Công ty TNHH MTV Đức Tựu TPP

1900.0339 ducbdg@gmail.com
Công ty luật Đức Tựu
  • Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03
  • Slide 4

Dịch vụ của chúng tôi
Tư vấn luật đất đai xây dựng

Tư vấn luật đất đai xây dựng

Tư vấn luật đầu tư

Tư vấn luật đầu tư

Tư Vấn Luật Sở Hữu Trí Tuệ

Tư Vấn Luật Sở Hữu Trí Tuệ

Dịch vụ thực hiện thủ tục ly hôn

Dịch vụ thực hiện thủ tục ly hôn

Dịch vụ thành lập công ty nhanh

Dịch vụ thành lập công ty nhanh

Thành lập doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài

Dịch vụ thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài

Dịch vụ bảo hộ độc quyền thương hiệu

Dịch vụ bảo hộ độc quyền thương hiệu


Tin tức hoạt động
Trách nhiệm bồi thường của nhà nước do người thi hành công vụ gây ra

Trách nhiệm bồi thường của nhà nước do người thi hành công vụ gây ra

Trong quá trình hoạt động quản lý hành chính nhà nước, người thi hành công vụ gây ra thiệt hại cho cá nhân, tổ chức khác thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại thuộc về nhà nước. Vậy trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong trường hợp này được quy định cụ thể như thế nào?

Thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước trong thủ tục hành chính

Thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước trong thủ tục hành chính

Cá nhân, cơ quan nhà nước khi tiến hành công cụ gây thiệt hại cho người dân phải bồi thường thiệt hại. Cá nhân, tổ chức bị thiệt hại có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu biết, nắm rõ về trình tự, thủ tục yêu cầu bồi thường.

Quy định về việc xử phạt xe không chính chủ

Quy định về việc xử phạt xe không chính chủ

Việc xử phạt xe không chính chủ - các trường hợp xe mua bán chuyển nhượng không thông qua các thủ tục hành chính hợp pháp được quy định rất rõ ràng tại Nghị định 171/2013/NĐ-CP. Bài viết dưới đây sẽ phân tích các quy định của nghị định nói trên về việc xử phạt xe không chính chủ.

Đối tác