Công ty Luật TNHH MTV Đức Tựu TPP

1900.0339 ducbdg@gmail.com
Công ty luật Đức Tựu

Dịch vụ thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài

Việt Nam với ưu thế có nguồn lao động rẻ nên hàng năm thu hút hàng ngàn dự án đầu tư từ nước ngoài. Chính vì thế mà số lượng dự án đầu tư tại Việt Nam xin được cấp phép ngày càng lớn. Với tư cách là một công ty Luật hàng đầu tại Việt Nam, Công ty Luật Tài Đức luôn sẵn sàng giúp đỡ quý khách hàng thực hiện thủ tục pháp lý này. Với tư cách là một công ty Luật hàng đầu tại Việt Nam, Công ty Luật Tài Đức luôn sẵn sàng giúp đỡ quý khách hàng thực hiện thủ tục pháp lý này.

1. Hồ sơ đăng ký thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

- Văn bản đề nghị Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm (nội dung báo cáo phải thể hiện rõ nguồn vốn đầu tư, nhà đầu tư có đủ khả năng tài chính để thực hiện dự án đầu tư);

- Dự thảo điều lệ công ty tương ứng với các loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần.

- Danh sách thành viên tương ứng với thừng loại hình doanh nghiệp;

- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư:

+ Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

+ Đối với Nhà đầu tư là pháp nhân: Bản sao hợp lệ quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác; văn bản ủy quyền, giấy chứng minh nhân dân, hộc hiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền.

- Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập doanh nghiệp liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài theo qui định tại Điều 53, 54 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006;

- Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp sử dụng vốn nhà nước để đầu tư hoặc liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế khác theo qui định của pháp luật.

- Ngoài ra, còn có một số giấy tờ khác như:

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

+ Bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

2. Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập hộ công ty có vốn đầu tư nước ngoài

- Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Phòng đầu tư – Sở kế hoạch và đầu tư.

- Bước 2: Bộ phận có thẩm quyền xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu thiếu giấy tờ thì yêu cầu bổ sung.

- Bước 3: Trả kết quả.

3. Cơ quan giải quyết

Phòng đầu tư – Sở kế hoạch và đầu tư

4. Thời hạn giải quyết

Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư căn cứ vào nội dung văn bản đăng ký đầu tư để cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký đầu tư hợp lệ.