Tội danh được thay đổi từ án phạt tù sang phạt tiền trong Luật Hình sự 2015

   

Hotline tư vấn pháp luật trực tuyến
0943.363.578
HOTLINE
Yêu cầu dịch vụ

0943.363.578