Tội danh được thay đổi từ án phạt tù sang phạt tiền trong Luật Hình sự 2015

   

Các tin tức khác
Hotline tư vấn pháp luật trực tuyến
0943.363.578
HOTLINE
Yêu cầu dịch vụ

0943.363.578