Quản tài viên

Bảo lưu quyền sở hữu tài sản trong hợp đồng mua bán

Bảo lưu quyền sở hữu tài sản trong hợp đồng mua bán

Bảo lưu quyền sở hữu tài sản trong hợp đồng mua bán. khi nào có thể áp dụng biện pháp bảo lưu quyền sở hữu?
Quyền bề mặt - một loại quyền khác đối với tài sản

Quyền bề mặt - một loại quyền khác đối với tài sản

Quyền bề mặt - một loại quyền khác đối với tài sản. Quy định mới của Bộ luật dân sự 2015 về quyền bề mặt tài sản.
Quyền hưởng dụng theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

Quyền hưởng dụng theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

Quyền hưởng dụng theo quy định của Bộ luật dân sự 2015. Căn cứ xác lập quyền hưởng dụng.
So sánh đại diện cho thương nhân và ủy thác mua bán hàng hóa

So sánh đại diện cho thương nhân và ủy thác mua bán hàng hóa

So sánh đại diện cho thương nhân và ủy thác mua bán hàng hóa. Quy định về trung gian thương mại trong Luật thương mại 2005
Điều kiện để tuyên bố cá nhân chết và việc hủy bỏ tuyên bố một cá nhân đã chết

Điều kiện để tuyên bố cá nhân chết và việc hủy bỏ tuyên bố một cá nhân đã chết

Tuyên bố cá nhân chết. Điều kiện để tuyên bố cá nhân chết và giải quyết việc hủy bỏ tuyên bố một cá nhân là đã chết.
1