Công ty Luật Đức Tựu TPP

   

  CÔNG TY                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LUẬT ĐỨC TƯU TPP                                   Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

 


     Số 02 /TBTD                           Bình Dương, ngày 08 tháng  08 năm 2019.

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v:  Tuyển dụng

 

             Do nhu cầu, Công ty Luật Đức Tựu TPP thông báo về việc cần tuyển dụng và hợp tác các Luật sư và tập sự Luật sư làm việc tại Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh với số lượng như sau:

         1. 05 Luật sư,

         2. 05 tập sự Luật sư.

Mức lương: Thỏa thuận

Thời gian làm việc: …………………

Nơi nhận hồ sơ:

         Văn phòng Luật sư Đức Tựu TPP số 467 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại liên hệ: 0943.363.578 – Gặp Luật sư Đức.

Trân trọng./.

                                                                                    GIÁM ĐỐC

                                                                                         (Đã ký)

 

 

                                                                                  Phạm Huy Đức

Các tin tức khác
Hotline tư vấn pháp luật trực tuyến
0943.363.578
HOTLINE
Yêu cầu dịch vụ

0943.363.578