Tư vấn Thừa kế

   

Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, Luật Đức Tựu cung cấp các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực thừa kế:

1. Luật sư tư vấn các quy định của pháp luật về thừa kế 

- Tư vấn về quyền thừa kế và sự bình đẳng về thừa kế của cá nhân; 

- Tư vấn về thời điểm, địa điểm mở thừa kế; 

- Tư vấn xác định di sản thừa kế; 

- Tư vấn xác định người thừa kế di sản; 

- Tư vấn cách thức xác định nghĩa vụ tài sản do người chết để lại; 

- Tư vấn cách thức xác định người quản lý di sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản; 

- Tư vấn xác định việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm (nếu có); 

- Tư vấn thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế. 

- Tư vấn xác định những người không được quyền hưởng di sản thừa kế. 

- Tư vấn phân chia di sản thừa kế của người bị Tòa án tuyên bố là đã chết.

- Tư vấn thừa kế có yếu tố nước ngoài.

- Tư vấn xác định thời hiệu về thừa kế.

- Tư vấn giải quyết các tranh chấp về thừa kế. 

2. Tư vấn thừa kế theo di chúc.

- Tư vấn lập di chúc.

- Tư vấn lập di chúc chung vợ chồng. 

- Tư vấn hình thức di chúc.

- Tư vấn về hiệu lực của di chúc.

- Tư vấn chỉ định người thừa kế, truất quyền thừa kế.

- Tư vấn khai nhận thừa kế theo di chúc.

- Tư vấn về hưởng thừa kế không qua di chúc.

- Tư vấn sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ di chúc.

- Tư vấn các trường hợp nhận thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc. 

- Tư vấn về di sản thờ cúng.

- Tư vấn giải thích nội dung di chúc.

3. Tư vấn thừa kế theo pháp luật.

- Tư vấn xác định những người thừa kế theo pháp luật.

- Tư vấn xác định quyền thừa kế của con nuôi và cha mẹ nuôi, con riêng và bố dượng mẹ kế.

- Tư vấn về thừa kế thế vị. 

- Tư vấn khai nhận, thỏa thuận phân chia di sản thừa kế.

- Tư vấn thừa kế trong trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác.

Rất mong được phục vụ quý khách! 


Hotline tư vấn pháp luật trực tuyến
0943.363.578
HOTLINE
Yêu cầu dịch vụ

0943.363.578