Duc Tuu law firm

1900.0339 ducbdg@gmail.com
Công ty luật Đức Tựu
News
Hướng dẫn thủ tục đăng ký khai sinh cho con

Guide birth registration procedures for children

7 tội danh không còn án tử hình từ ngày 1/1/2018

7 offenses no longer sentenced to death from January 1, 2018

Trách nhiệm bồi thường của nhà nước do người thi hành công vụ gây ra

The state's compensation liability is caused by the official on duty

Thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước trong thủ tục hành chính

Procedures for state claim in administrative procedures

Quy định về việc xử phạt xe không chính chủ

Provisions on sanctioning non-governmental vehicles

  1