Công ty Luật TNHH MTV Đức Tựu TPP

1900.0339 ducbdg@gmail.com
Công ty luật Đức Tựu

Có được hưởng đồng thời 2 khoản phụ cấp trách nhiệm?

Câu hỏi: Ông Nguyễn Phấn Khởi (Nghệ An) là công chức UBND huyện, Đảng ủy viên cơ quan, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cơ quan. Ông Khởi hỏi, ông có được hưởng đồng thời phụ cấp Đảng ủy viên và phụ cấp Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cơ quan không?
- Nguyễn Phấn Khởi -

Trả lời:

   Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận Luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Đức Tựu. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

I. Cơ sở pháp lý.

Nghị định số 03/2016/NĐ-CP;

Quy định số 169-QĐ/TW;

II. Nội dung tư vấn.

   Chế độ phụ cấp đối với cấp ủy viên

   Theo Điều 2 Quy định số 169-QĐ/TW ngày 24/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp có nội dung "... Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ cấp quận, huyện, thị xã và tương đương hưởng hệ số 0,4 mức lương cơ sở; Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ, Chi bộ cấp xã và tương đương hưởng hệ số 0,3 mức lương cơ sở."

   Theo Điều 3 Quy định này quy định: "...Trường hợp một đồng chí là cấp uỷ viên nhiều cấp thì chỉ hưởng một mức phụ cấp trách nhiệm của cấp uỷ cao nhất mà đồng chí đó tham gia...

   Kinh phí chi trả phụ cấp đối với cấp uỷ viên được hạch toán vào chi phí hoạt động của các tổ chức Đảng tại Quy định về chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức đảng các cấp ban hành kèm theo Quyết định số 84-QĐ/TW, ngày 1/10/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá IX), nay được thay thế bởi Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI)..."

   Phụ cấp trách nhiệm Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cơ quan

   Theo Khoản 6, Điều 16 Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 5/1/2016 của Chính phủ quy định chi tiết, biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ thì, mức phụ cấp trách nhiệm đối với Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở được tính và chi trả theo tháng, bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số 0,22.

   Thời gian được hưởng phụ cấp trách nhiệm tính từ ngày có quyết định bổ nhiệm và thực hiện cho đến khi có quyết định thôi giữ chức vụ đó; trường hợp giữ chức vụ từ 15 ngày trở lên trong tháng thì được hưởng phụ cấp cả tháng, giữ chức vụ dưới 15 ngày trong tháng thì được hưởng 50% phụ cấp trách nhiệm của tháng đó.

   Theo Điều 25 của Nghị định này, kinh phí cho hoạt động của dân quân tự vệ (trong đó có phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ) do ngân sách Nhà nước bảo đảm, được bố trí trong dự toán chi ngân sách Nhà nước hàng năm của bộ, ngành, địa phương theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành.

   Trường hợp ông Nguyễn Phấn Khởi vừa là Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy cơ quan UBND huyện; vừa giữ chức vụ Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cơ quan UBND huyện, không phải là người được bầu vào cấp uỷ viên nhiều cấp, nên không thuộc trường hợp chỉ được hưởng một mức phụ cấp trách nhiệm của cấp uỷ cao nhất nêu tại Điều 3 Quy định số 169-QĐ/TW.

   Theo Quy định số 169-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, phụ cấp trách nhiệm cấp ủy viên do kinh phí của tổ chức Đảng chi trả; Nghị định số 03/2016/NĐ-CP, phụ cấp trách nhiệm Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cơ quan do ngân sách Nhà nước bảo đảm, hai khoản phụ cấp trách nhiệm áp dụng cho hai công tác khác nhau (công tác Đảng và công tác quản lý, chỉ huy dân quân tự vệ), ở mỗi cương vị công tác đều đòi hỏi trách nhiệm cao. Do đó, theo luật sư, ông Khởi là đối tượng được hưởng cả 2 khoản phụ cấp trách nhiệm này.

    Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết được vấn đề hoặc/và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

   Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 1900.0339 hoặc gửi qua mail: luatductuu@gmail.com để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Đức Tựu.

   Rất mong nhận được sự hợp tác!