Công ty Luật TNHH MTV Đức Tựu TPP

1900.0339 ducbdg@gmail.com
Công ty luật Đức Tựu

Nâng lương trước hạn với công chức có thông báo nghỉ hưu

Câu hỏi: Ông Vũ Đức Tuân sinh ngày 02/01/1960 là công chức, hưởng lương ngạch chuyên viên chính (mã số 01.002), bậc 6/8; hệ số 6,10 từ ngày 01/10/2016. Ngày 29/7/2019, ông nhận được thông báo nghỉ hưu từ ngày 1/2/2020 để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội.
   Trong thời gian từ ngày 1/10/2016 đến nay ông Tuân đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật từ mức phê bình, khiển trách. Ông Tuân hỏi, ông có được hưởng chế độ nâng lương trước hạn đối với công chức có thông báo nghỉ hưu không?

- Vũ Đức Tuân -
Trả lời:

      Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận Luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Đức Tựu. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

I. Cơ sở pháp lý.


II. Nội dung tư vấn.

   Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ quy định: "2. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này."

   Trường hợp ông Vũ Đức Tuân là công chức, sinh ngày 02/01/1960. Ông Tuân hưởng lương bậc 6/8, hệ số 6.1, ngạch chuyên viên chính (mã số 01.002) thang lương công chức loại A2 nhóm 1 (A2.1), Bảng lương số 2 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP từ ngày 1/10/2016. Trong thời gian giữ bậc 6/8 từ ngày 01/10/2016 đến nay, ông Tuân đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

   Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV về thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) ông Tuân sẽ được nâng bậc lương thường xuyên vào ngày 01/10/2019. Tuy nhiên, đến ngày 29/07/2019 ông Tuân nhận được Thông báo nghỉ hưu, thời điểm nghỉ hưu là ngày 01/02/2020.

   Tại đoạn cuối Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV nêu rõ: "Kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng...".

   Theo đó, ở bất kỳ một thời điểm nào trong khoảng thời gian từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để đến hạn nâng bậc lương thường xuyên thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng.

   Trường hợp ông Tuân, tại thời điểm có thông báo nghỉ hưu (29/07/2019) chỉ còn thiếu 2 tháng 2 ngày (thiếu 12 tháng trở xuống) là đủ thời gian để được nâng bậc lương thường xuyên vào ngày 01/10/2019. Vì vậy ông Tuân đủ điều kiện được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng, hưởng lương bậc 7/8, hệ số 6.44, ngạch chuyên viên chính (mã số 01.002) thang lương công chức loại A2 - nhóm 1 (A2.1), Bảng lương số 2 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP kể từ ngày 01/10/2018, mà không cần phải chờ để nâng bậc lương thường xuyên đúng thời hạn vào ngày 01/10/2019.

   Ông Tuân sẽ được trả tiền lương bậc 7/8, hệ số 6.44, ngạch chuyên viên chính kể từ ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn và được truy lĩnh chênh lệch tiền lương giữa bậc mới (bậc 7/8) và bậc cũ (bậc 6/8) kể từ ngày 01/10/2018 đến ngày ký quyết định nâng lương trước thời hạn. Đồng thời ông Tuân sẽ được cơ quan truy nộp Bảo hiểm xã hội theo mức tiền lương bậc 7/8, làm căn cứ tính hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm Xã hội.

   Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết được vấn đề hoặc/và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

   Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 1900.0339 hoặc gửi qua mail: luatductuu@gmail.com để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Đức Tựu.

   Rất mong nhận được sự hợp tác!