Luật sư

Tư vấn Thừa kế

Tư vấn Thừa kế

Luật thừa kế, tư vấn luật thừa kế
Dấu hiệu của tội giết người trong luật hình sự việt nam

Dấu hiệu của tội giết người trong luật hình sự việt nam

Trích "Bình luận khoa học Bộ luật hình sự" Nguyễn Đan Quế - Chánh Tòa hình sự TAND tối cao
 trách nhiệm hình sự về tội cướp giật tài sản

trách nhiệm hình sự về tội cướp giật tài sản

Phân tích về tội cướp giật tài sản.
 Thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm

Thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm

Thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm được quy định tại Điều 6 Nghị định 45/2013/NĐ-CP như sau:
1 | 2