Luật sư - Hình sự

Dấu hiệu của tội giết người trong luật hình sự việt nam

Dấu hiệu của tội giết người trong luật hình sự việt nam

Trích "Bình luận khoa học Bộ luật hình sự" Nguyễn Đan Quế - Chánh Tòa hình sự TAND tối cao
 trách nhiệm hình sự về tội cướp giật tài sản

trách nhiệm hình sự về tội cướp giật tài sản

Phân tích về tội cướp giật tài sản.
Sa thải người lao động trái pháp luật có bị xử lý hình sự?

Sa thải người lao động trái pháp luật có bị xử lý hình sự?

Sa thải người lao động trái pháp luật có bị xử lý hình sự? Quy định mới khi sa thải lao động trái luật của Bộ luật hình sự 2015.
Pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự như thế nào?

Pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự như thế nào?

Xử lý hình sự với pháp nhân thương mại phạm tội. Một số quy định mới của Bộ luật hình sự 2015
Trách nhiệm hình sự đối với tội giao cấu với trẻ em

Trách nhiệm hình sự đối với tội giao cấu với trẻ em

Trách nhiệm hình sự đối với tội giao cấu với trẻ em. Hành vi giao cấu với trẻ em thì bị phạt bao nhiêu năm tù?
1