Tư vấn doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp, thủ tục thành lập doanh nghiệp
Dịch vụ thành lập công ty nhanh

Dịch vụ thành lập công ty nhanh

Theo quy định của pháp luật, việc thành lập công ty phải được tiến hành trong 10 ngày làm việc, không tính thứ 07, chủ nhật và ngày lễ. Tức là bạn sẽ mất nửa tháng để hoàn thiện thủ tục đăng ký kinh doanh.
Thông tư 02/2012/TTLT-BTP-BGTVT ngày 30 tháng 03 năm 2012

Thông tư 02/2012/TTLT-BTP-BGTVT ngày 30 tháng 03 năm 2012

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc đăng ký, cung cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển.
Phong tỏa, giải tỏa chứng khoán theo yêu cầu của cơ quan nhà nước

Phong tỏa, giải tỏa chứng khoán theo yêu cầu của cơ quan nhà nước

Phong tỏa, giải tỏa chứng khoán theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Pháp luật có quy định gì về vấn đề này?
Phong tỏa giải tỏa chứng khoán làm tài sản đảm bảo khoản vay

Phong tỏa giải tỏa chứng khoán làm tài sản đảm bảo khoản vay

Quy định về phong tỏa giải tỏa chứng khoán làm tài sản đảm bảo khoản vay của nhà đầu tư, thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản.
Vấn đề pháp lý liên quan đến mua lại doanh nghiệp

Vấn đề pháp lý liên quan đến mua lại doanh nghiệp

Vấn đề pháp lý liên quan đến mua lại doanh nghiệp. Mua lại doanh nghiệp là một trong những hình thức của M&A.
Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh

Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh

Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014.
Quy định về đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm

Quy định về đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm

Quy định về đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm, yêu cầu và mở tài khoản đăng ký.
1