Hôn nhân gia đình

Chồng cản trở không cho vợ ly hôn có thể bị phạt tù tới 03 năm

Chồng cản trở không cho vợ ly hôn có thể bị phạt tù tới 03 năm

Kể từ ngày 01/01/2018, chồng cản trở không cho vợ ly hôn có thể bị phạt tù tới 03 năm?
Hướng dẫn thủ tục đăng ký khai sinh cho con

Hướng dẫn thủ tục đăng ký khai sinh cho con

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con
Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký kết hôn

Theo thông tin đăng trên sở tư pháp TP.HCM
Một số điểm mới luật hôn nhân gia đình 2014

Một số điểm mới luật hôn nhân gia đình 2014

Điểm mới luật hôn nhân gia đình 2014
Nguyên tắc vợ chồng bình đẳng trong quan hệ gia đình

Nguyên tắc vợ chồng bình đẳng trong quan hệ gia đình

Nguyên tắc vợ chồng bình đẳng trong quan hệ gia đình. Vợ chồng được bình đẳng về quyền nhân thân và quyền tài sản.
Dịch vụ thực hiện thủ tục ly hôn

Dịch vụ thực hiện thủ tục ly hôn

Ly hôn là giải pháp kết thúc cuộc sống hôn nhân nếu cuộc hôn nhân đó không đạt được mục đích ban đầu, đó là đem lại hạnh phúc. Vì một số nguyên nhân chủ quan và khách quan, số lượng án ly hôn ngày càng tăng.
Trường hợp chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng

Trường hợp chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng

Trường hợp chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng. Quy định của Luật hôn nhân gia đình về các trường hợp chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng.
Thỏa thuận về tài sản trước hôn nhân của vợ chồng

Thỏa thuận về tài sản trước hôn nhân của vợ chồng

Thỏa thuận về tài sản trước hôn nhân của vợ chồng. Xác lập tài sản chung, tài sản riêng trong quan hệ hôn nhân của vợ chồng.
1 | 2