Hôn nhân gia đình - Kiến thức luật hôn nhân

Chồng cản trở không cho vợ ly hôn có thể bị phạt tù tới 03 năm

Chồng cản trở không cho vợ ly hôn có thể bị phạt tù tới 03 năm

Kể từ ngày 01/01/2018, chồng cản trở không cho vợ ly hôn có thể bị phạt tù tới 03 năm?
Hướng dẫn thủ tục đăng ký khai sinh cho con

Hướng dẫn thủ tục đăng ký khai sinh cho con

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con
Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký kết hôn

Theo thông tin đăng trên sở tư pháp TP.HCM
Một số điểm mới luật hôn nhân gia đình 2014

Một số điểm mới luật hôn nhân gia đình 2014

Điểm mới luật hôn nhân gia đình 2014
Nguyên tắc vợ chồng bình đẳng trong quan hệ gia đình

Nguyên tắc vợ chồng bình đẳng trong quan hệ gia đình

Nguyên tắc vợ chồng bình đẳng trong quan hệ gia đình. Vợ chồng được bình đẳng về quyền nhân thân và quyền tài sản.
Trường hợp chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng

Trường hợp chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng

Trường hợp chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng. Quy định của Luật hôn nhân gia đình về các trường hợp chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng.
Thỏa thuận về tài sản trước hôn nhân của vợ chồng

Thỏa thuận về tài sản trước hôn nhân của vợ chồng

Thỏa thuận về tài sản trước hôn nhân của vợ chồng. Xác lập tài sản chung, tài sản riêng trong quan hệ hôn nhân của vợ chồng.
Quyền sở hữu của vợ, chồng đối với tài sản riêng

Quyền sở hữu của vợ, chồng đối với tài sản riêng

Quyền sở hữu tài sản. Quy định của pháp luật về quyền sở hữu của vợ, chồng đối với tài sản riêng.
Quyền sở hữu của vợ chồng đối với tài sản sở hữu chung hợp nhất

Quyền sở hữu của vợ chồng đối với tài sản sở hữu chung hợp nhất

Quyền sở hữu của vợ chồng đối với tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình 2014.
Xử lý trường hợp chung sống như vợ chồng trái pháp luật

Xử lý trường hợp chung sống như vợ chồng trái pháp luật

Xử lý trường hợp chung sống như vợ chồng trái pháp luật. Người có hành vi vi phạm chịu trách nhiệm hành chính hoặc hình sự.
1