Dịch thuật

Những điểm cần chú ý về chế độ bảo hiểm thất nghiệp hiện hành

Những điểm cần chú ý về chế độ bảo hiểm thất nghiệp hiện hành

Chế độ Bảo hiểm thất nghiệp hiện hành. Những thay đổi của chế độ Bảo hiểm thất nghiệp so với các qui định trước.
Các quy định về đình công theo Bộ luật lao động 2012

Các quy định về đình công theo Bộ luật lao động 2012

Các quy định về đình công theo Bộ luật lao động 2012. Thế nào là đình công bất hợp pháp?
Bảo vệ quyền lợi của người lao động khi bị tai nạn lao động

Bảo vệ quyền lợi của người lao động khi bị tai nạn lao động

Bảo vệ quyền lợi của người lao động khi bị tai nạn lao động. Trường hợp tai nạn do lỗi của người lao động giải quyết ra sao?
Các trường hợp tạm hoãn xử lý kỷ luật

Các trường hợp tạm hoãn xử lý kỷ luật

Các trường hợp tạm hoãn xử lý kỷ luật. Quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật trong các trường hợp này.
Chấm dứt hợp đồng lao động theo ý chí của người sử dụng lao động

Chấm dứt hợp đồng lao động theo ý chí của người sử dụng lao động

Chấm dứt hợp đồng lao động theo ý chí của người sử dụng lao động. Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
Bảo hiểm thai sản đối với lao động nữ khi khám thai

Bảo hiểm thai sản đối với lao động nữ khi khám thai

Bảo hiểm thai sản đối với lao động nữ khi khám thai. Quyền lợi hưởng chế độ bảo hiểm thai sản của lao động nữ.
1