Đấu giá

Quy định của pháp luật về phát lệnh truy nã

Quy định của pháp luật về phát lệnh truy nã

Quy định của pháp luật về phát lệnh truy nã. Đối tượng và điều kiện phát lệnh truy nã theo quy định của pháp luật hiện hành.
Tội danh được thay đổi từ án phạt tù sang phạt tiền trong Luật Hình sự 2015

Tội danh được thay đổi từ án phạt tù sang phạt tiền trong Luật Hình sự 2015

Những tội danh được thay đổi từ hình phạt tù sang hình phạt tiền theo quy định của Bộ Luật Hình sự 2015.
Những nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội

Những nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội

Những nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội. Quy định tại Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.
Người làm chứng trong vụ án hình sự và vụ án dân sự

Người làm chứng trong vụ án hình sự và vụ án dân sự

Người làm chứng trong vụ án hình sự và vụ án dân sự. Khi nào người làm chứng có quyền từ chối việc khai báo tình tiết vụ án.
1